Instaliran SSL certifikat (https://…)

SSL sigurne stranice

Ovih dana T-mark finalizira instalaciju SSL certifikata na većini web-stranica koje održava. Ovo je vidljivo u URL-ovima stranica, koji sada započinju prefiksom HTTPS (označeno crvenom strelicom na slici), a važno je jer je većina modernih preglednika interneta počela stranice na protokolu HTTP (bez SSL certifikata) označavati kao nesigurne.